XVI Łódzki Festiwal Chóralny „Cantio Lodziensis”

XVI Łódzki Festiwal Chóralny
„Cantio Lodziensis”
Łódź

I miejsce

w kategorii: Chóry Stowarzyszeń i Towarzystw Śpiewaczych

dla Chóru CAMERATA VARSOVIA
Dyrygent – Elżbieta Siczek