Uroczystość Matki Bożej Łaskawej u oo. Jezuitów

godzina 20:00

Sanktuarium NMP Łaskawej
ul. Świętojańska 10
Warszawa

Oprawa muzyczna Uroczystości Matki Bożej Łaskawej u oo. Jezuitów

„Adoro Te” – M. Sawa
„Alleluja” – G. F. Haendel
„O Matko Łaskawa”    mel. ludowa irlandzka
„Regina coeli” – A. Lotti
„Święta Maryjo” – W. Żeleński
„Zdrowaś bądź Maryja” –  H. Górecki