Śpij kochanie – muz. Henryk Wars, sł. Ludwik Starski, opr. Włodzimierz Sołtysik