Koncert w Opinogórze

2 maja 2019 r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyło się uroczyste otwarcie poddanych renowacji krypt grobowych Krasińskich oraz trzynastu zabytkowych nagrobków na cmentarzu. Chór Camerata Varsovia uświetnił swoim koncertem to ważne wydarzenie.

Uroczystość współorganizowana przez Dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Romana F. Kochanowicza oraz proboszcza parafii pw. św. Zygmunta w Opinogórze ks. kanonika Jarosława Arbata zgromadziła ponad 400 osób.

W opinogórskiej świątyni odbyła się msza św. odpustowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania, którą muzycznie oprawiał chór Camerata Varsovia. W Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się prezentacja działań w ramach projektu przez Zastępcę Dyrektora Muzeum Panią Monikę Salamon-Miłoboszewską oraz moniuszkowski koncert chóru Camerata Varsovia połączony z recytacją fragmentów utworów Zygmunta Krasińskiego.

Wydarzenie patronatem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Biskup Płocki ks. Piotr Libera.

Projekt współfinansowany z funduszy EFRR.

Całkowita wartość projektu, to 1 787 340,24 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 084 181,60 PLN. Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 698 558,64 PLN.