Inauguracje roku akademickiego

Dziś na auli gwar i szum,

Młodych to studentów tłum.

Zasiadł rządek profesorów,

Co zachęcał do rozwoju.

Ty dziś z nami sobie zanuć
W rytm melodii Gaudeamus:
Radujmy się więc!

Gdy w uczelni wkraczasz gmach,

To za drzwiami zostaw strach.

Bo przywita Cię nauka,

Co odkrywców wielkich szuka.

Ty dziś z nami sobie zanuć
W rytm melodii Gaudeamus:
Radujmy się więc!

Jak wiadomo wszystkim Wam,

Student to jest wielki Pan!

W każdym calu doskonały,

Wręcz stworzony On do chwały!

Ty dziś z nami sobie zanuć
W rytm melodii Gaudeamus:
Radujmy się więc!