Elżbieta Siczek

Jest absolwentką klasy dyrygowania ad. K. Kusiel-Moroza w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

W roku 1996 zdobyła II nagrodę w VI Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Za wyróżniające osiągnięcia w nauce otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki.

W latach 1998 i 2001 była uczestniczką Wakacyjnego Kursu Dyrygenckiego prowadzonego przez Jerzego Salwarowskiego w Toruniu; brała czynny udział w pracach Europejskiej Akademii dla Młodych Dyrygentów Chóralnych w Marktoberdorf (1999) oraz Nevers (2000), a także uczestniczyła w letnim Seminarium Kodaly’owskim w Kecskemet (Węgry – 2001).

Od 1995 roku prowadzi chór dziecięcy w PSM I stopnia nr 2 im. F. Chopina w Warszawie.

W latach 1996-98 współpracowała z Chórem Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego, z którym występowała w kraju i za granicą.

W latach 1998-99 pracowała jako dyrygent Akademickiego Chóru Kameralnego Klubu Inteligencji Katolickiej „Ars Cantata”.

Obecnie prowadzi założony przez siebie Chór  „Camerata Varsovia”.

Od marca 2010-2012 współpracowała z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym.